Sa oled siin

Tööle või praktikale

Ministeeriumi tööpakkumised
Valdkonna tööpakkumised
 • Hetkel pakkumisi ei ole.

Otsime oma meeskonda Tallinnas

üldosakonna eksperti

 

Peamised tööülesanded on:

 • juhtkonna infovahetuse korraldamine;
 • Vabariigi Valitsuse istungi ja valitsuskabineti nõupidamiste memode koostamine;
 • kantsleri ja ministri juhtkonna koosolekute päevakordade koondamine ning koosolekute protokollimine;
 • Tallinna esinduse tehniline teenindamine ja kodanikega suhtlemine.


Edukal kandidaadil on:

 • vähemalt erialane keskharidus või rakenduskõrgharidus;
 • varasem dokumendihalduse kogemus, soovitavalt riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • inglise keele oskus A2 või sellele vastaval tasemel;
 • arvutikasutamise oskus ametikohal vajalike programmide ja andmebaaside ulatuses.

Tööle asumine:  august 2017

Palume saata CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 3. augustiks 2017 e-posti aadressil cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.

Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse (personaliosakonna asejuhataja).

 

Nõuded isikuomadustele:

 •   väga hea suhtlemisoskus;
 •   iseseisvus töös,  hea analüüsivõime, sh võime eristada olulist ebaolulisest;
 •   kohusetunne, usaldusväärsus, korrektsus, pingetaluvus, operatiivsus;
 •   koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime; tahe õppida ja areneda.


Omalt poolt pakume:

 •   huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 •   tööalast väljaõpet kohapeal;
 •   enesetäiendamise võimalusi;
 •   sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi.

Praktika ministeeriumis

 

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:                                                                                            

 • tunneb huvi haridus-, teadus-, keele- või noortepoliitika vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.

Kasuks tuleb riigihalduse aluste tundmine ja võõrkeelte oskus.

Praktika sõltub ministeeriumi vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab ministeerium kuu aja jooksul. Praktikandile töötasu ei maksta.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Haridus- ja Teadusministeeriumisse ning lisada, millises üksuses või valdkonnas soovite eelistatult praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata personal@hm.ee või Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.
Täiendav teave personaliosakonna peaekspert Karit Eensoo, karit.eensoo@hm.ee, tel 735 4082.

 

Viimati uuendatud: 27. juuni 2017